Wat is een flexwoning?

Flexwoningen zijn geschikt voor gemeenten en/of woningstichtingen die op zoek zijn naar mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. Doelgroepen die geschikt zijn voor huisvesting in een flexwoning zijn studenten, tijdelijke (buitenlandse) werknemers, Expats/buitenlandse kenniswerkers, statushouders, mensen die beschermd moeten wonen, mensen die zojuist een relatie hebben verbroken, starters en mensen die antikraak willen wonen.

Een flexwoning is doorgaans een flexibele, kleine woning die bedoeld is voor mensen die snel huisvesting nodig hebben. De flexwoning wordt tijdelijk gehuurd bij de eigenaar van de woning, bijvoorbeeld de woningcoporatie. Eventueel voor maximaal 2 jaar. Er zijn ook projecten denkbaar waarbij het mogelijk is om deze woningen te koop aan te bieden.

Bij een flexwoning wordt niet gekeken naar hoe lang iemand al ingeschreven staat voor een woning, maar naar wie het beste bij de woning en de woonomgeving past. Vaak bevindt een flexwoning zich in een complex met meerdere flexwoningen. Dit kan een eigen complex zijn, maar soms worden oude kantoorgebouwen ook omgebouwd tot flexwoningen.

Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn in te spelen op de vraag naar woningen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de bouw van permanente woningen. Door kortere juridische procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden gebouwd, kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid met tijdelijke en flexibele woningen. Daarmee kan de toegankelijkheid van de woningmarkt op korte termijn worden vergroot.

Flexwoning types

Een goed product met een eerlijke prijs.
Vanuit dat streven bouwen wij onze prefab houtbouw woningen.

Flexwoning – LARGE

• Vanaf 54 m2 woonoppervlakte
• Luxe eigentijdse uitstraling

Flexwoning – BASIC

• Vanaf 48 m2 woonoppervlakte
• Standaard voorzien van een extra berging/ logeerkamer
• Stapelbaar

Flexwoning – TINY

• Vanaf 35 m2 woonoppervlakte
• Stapelbaar

Geinteresseerd?

Bent u als gemeente of woningstichting geïnteresseerd in het plaatsen van flexwoningen?
Vul dan het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.